Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, Czarnków, Polska

tel. (067) 255 05 80
tel./fax (067) 253 02 91

wykaz numerów wewnętrznych:

21 p. o. Kierownik GOPS - Anna Wybraniec

22 Księgowość, kadry - Bogumiła Rybarczyk, Joanna Mazur

23 Świadczenia rodzinne- Janina Czajka, Marta Ściepura

23 Fundusz alimentacyjny - Marta Ściepura

24 Świadczenia wychowawcze- Kamila Bryłka

25 Stypendia szkolne i pracownicy socjalni - Dorota Małecka, Weronika Dolna

26 Pracownicy socjalni - Mirosława Szmyt i Zbigniew Faligowski

27 Pracownicy socjalni - Jadwiga Szutowicz i Magdalena Sosnowska

28 Asystent rodziny - Agnieszka Gawrońska

29 FAX


e-mail: gops.czarnkow@op.pl